1 min read

OpenShift 3.11 a certifikáty nodů

23.11.2020 16:24:54

Provozujete OpenShift cluster ve verzi 3.11? Setkali jste se již s vypršením platnosti certifikátů nodů? Museli jste žádosti o certifikát ručně potvrdit, aby došlo k obnově certifikátu? Říkáte si, proč tomu tak je? Pokud odpovíte na jednu nebo více z těchto otázek ano, pak čtěte dále.

Certifikáty jednotlivých komponent platformy OpenShift ve verzi 3.x - jako například master, api, etcd, router a další - jsou standardně obnovovány pomocí ansible playbooků. Výjimkou jsou certifikáty nodů, které se od verze 3.10 obnovují pomocí explicitní žádosti o certifikát. Certifikáty jsou platné 1 rok. Pokud stáří certifikátu dosáhne 85% z jeho celkové platnosti, pak dotyčný node vygeneruje a podá žádost o certifikát (CSR). Tyto žádosti lze samozřejmě schválit, ať už ručně nebo automaticky. Pokud však nedojde k potvrzení žádosti - a ruku na srdce, kdo z nás bude kontrolovat něco tak detailního, jako je platnost node certifikátu -, nebude nový certifikát vydán a nasazen. Ve chvíli, kdy původní certifikát vyprší, přestane být node schopen komunikovat s clusterem a přepne se do stavu NotReady.

Platforma OpenShift ve verzi 3.x nemá ve výchozí instalaci, bohužel, automatické podepisování certifikátů povoleno. Abyste se nemuseli starat o to, za jak dlouho vyprší node certifikáty, hlídat, zda-li se již neblíží doba expirace a kontrolovat, zda-li již nejsou vystaveny žádosti o certifikát, které čekají na schválení, lze tuto roli nechat na samotném clusteru - a to buď tak, že jej nainstalujete již s funkcí automatického schvalování žádostí o certifikát, anebo na existujícím clusteru tuto funkci dodatečně povolíte.

Pro novou instalaci stačí do inventory souboru doplnit následující proměnnou:

openshift_master_bootstrap_auto_approve=true

Pro povolení automatického schvalování na již existujícím clusteru spusťte ansible playbook enable_bootstrap.yml.

ansible-playbook -i <your_inventory> /usr/share/ansible/openshift-ansible/playbooks/
openshift-master/enable_bootstrap.yml -e "openshift_master_bootstrap_auto_approve=true"

Po nastavení této funkce je spuštěn ‘bootstrap-autoapprover-0’ pod v namespace ‘openshift-infra’. Od této chvíle se pod postará o automatické schvalování žádostí a nestane se vám, že vyprší certifikáty nodů.

Jan Burian

Written by Jan Burian

Jan has been working in the IT industry since 2009, gaining experience mainly in network and system administration. As a Senior Systems Engineer, he is now focused on automation and container technologies, helping our customers with their transformation projects. In addition, he is also a Red Hat Certified Instructor, enthusiastic to pass his knowledge to others. Outside of the office, Jan enjoys nature trips with his dog. When on the boat, you can see him often behind the helm or trimming the mainsail.

 

Chcete se dozvědět více?

Prostě jen klikněte na tlačítko níže a zarezervujte si s námi bezplatnou konzultaci.

 

ZAREZERVOVAT KONZULTACI ZDARMA